• Bencin je predrag!

  Cene bencina me spravljajo v obup!

 • Predelava vozila na plin

  Ne obupuj.
  Imam rešitev zate!

 • Predelava vozila na plin

  Predelaj svoje vozilo na plin!

 • WOW!
  To pa je prihranek!

  Ponovno

Avto plin - osnovne informacije

Danes je zaradi neprestanega naraščanja vozil s pogonom na avtoplin, težko ugotoviti njihovo dejansko število. Podatki kažejo, da je na svetu okrog 7 milijonov vozil na avto plin.

Velika Britanija, ki slovi po največji koncentraciji vozil na svojih cestah, ima zelo malo vozil na avtoplin, in sicer okrog 50.000. Zaradi tega poskuša vlada s posebnimi spodbujevalnimi ukrepi povečati število vozil na avto plin. Lepo vzpodbudo in zgled je do nedavnega dajala drugim tudi kraljica Elizabeta II, ki se je vozila z na plinski pogon predelanim Rolls-Royceom Phantomom VI. Kraljevi vozni park je poleg tega avtomobila na, obsegal še štiri tako predelana vozila.

Viden zgled daje tudi nekdanji britanski premier Tony Blair, ki se skupaj z nekaj drugimi vladnimi uslužbenci, prevaža z vozilom predelanim na avtoplin.

Japonska, ki slovi po zelo gosti naseljenosti, ima uzakonjen zakon, po katerem morajo biti vsi taksiji opremljeni s pogonom na avtoplin. Ta zakon je tudi eden izmed glavnih razlogov, za porast vozil na avto plin.

Do pred kratkim je po številu vozil predelanih na avtoplin, vodila Italija z več kot 1,200.000 avtomobilov. Sledila ji je Nizozemska s svojimi 800.000 avtomobili, Južna Koreja ima danes nekaj več kot 790.000, v Avstraliji pa je registriranih okrog 530.000 avtomobilov s pogonom na omenjeno gorivo.

Zgleden primer uporabe vozil s pogonom na avtoplin je tudi Dunaj, kjer so praktično vsa vozila javnega prevoza predelana na to gorivo. Danes na Dunaju vozi 550 avtobusov na avto plin. Zaradi same ekonomičnosti in pa ugodnega vpliva na okolje avtobusi in druga javna vozila, že več kot 30 let obratujejo zgolj na avto plin.


V drugih evropskih državah, kjer vozila opremljena s pogonom na avtoplin, v preteklosti niso bila prisotna v tolikšni meri, se na podlagi študij ekonomičnosti in analizah vpliva na okolje, število takih vozil intenzivno povečuje. Primer tega je Španija, ki je sprva pričela s testiranjem vozil opremljenih s pogonom na avtoplin v javnem prometu v mestu Valladolid. Navdušujoči rezultati, so špansko vlado spodbudili k razširitvi projekta, predelave avtobusov, v 15 največjih mest v Španiji.

Tudi druga vzhodnejša mesta Evrope, kot so Budimpešta, Kijev, Praga in Moskva, so prepoznala ugodne učinke avto plina na naše okolje v katerem bivamo. Oblasti so, zaradi zelo velike koncentracije vozil v mestih, prilagodila zakone v prid avtoplinu in ga označile za zelo ekološko gorivo. V drugih državah, kot je Tajvan, se v avtomobile že v okviru serijske proizvodnje, vgrajuje agregate, ki delujejo na avtoplin.

Po svetu vozi že preko 10.000 taksijev predelanih na avtoplin. Kalifornija, kot tehnično nabolj razvita regija na svetu, skupaj z resolucijo o zaščiti okolja, spodbuja vgrajevanje pogona na avtoplin in metan v vozila. Svetovno združenje za propan plin (NPGA) zatrjuje, da bo Amerika do leta 2010 imela več kot 17 milijonov vozil s pogonom na avto plin. Vse večje zahteve po zaščiti okolja, zmanjševanju onesnaževanja in zniževanju koncentracije škodljivih plinov v ozračju, mora avtoplin postati primarno gorivo v avtoindustriji.

Avto plin | Avtoplin.net